Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες, προκλήσεις ζωής και προβλήματα ψυχικής υγείας. Είναι καλό να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, όταν οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή σας αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητά σας και την λειτουργικότητά σας (π.χ. κοινωνική ζωή, επαγγελματική απόδοση κ.ο.κ.).

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε πώς αισθάνεστε, γιατί ποιο λόγο μπορεί να αισθάνεστε, να σκέφτεστε ή να συμπεριφέρεστε με το συγκεκριμένο τρόπο καθώς και πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε όσα σας δυσκολεύουν στην καθημερινότητά σας, αλλά και να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας.

Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά και γίνονται συνήθως μία φορά την εβδομάδα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζονται πιο συχνές συναντήσεις (π.χ. δύο φορές την εβδομάδα), εφόσον κρίνεται ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Σταδιακά καθώς η θεραπεία προχωρά και οι δυσκολίες του θεραπευόμενου αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, θεραπευτής και θεραπευόμενος μπορούν να συμφωνήσουν στη βαθμιαία μείωση της συχνότητας των συναντήσεων τους (π.χ. ανά δύο εβδομάδες).

Οι έρευνες δείχνουν ότι η ψυχοθεραπεία μειώνει αποτελεσματικά την κατάθλιψη και το άγχος, καθώς και τα συνοδά συμπτώματα όπως ο πόνος ή η κόπωση.

Η έρευνα υποστηρίζει όλο και περισσότερο την ιδέα ότι η συναισθηματική και σωματική υγεία είναι πολύ στενά συνδεδεμένες και ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει τη γενικότερη υγεία ενός ατόμου.