Θεραπεία

online συνεδρίες μέσω Skype επιλέγονται απο άτομα που επιθυμούν να κάνουν ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως, είτε γιατί ζουν σε άλλη χώρα ή πόλη είτε γιατί βρίσκονται σε μέρη όπου η πρόσβαση σε ψυχολόγο μπορεί να είναι πρακτικά δύσκολη. Δεδομένου και των νεων συνθήκων αλληλεπίδρασης που εχει επιβάλει η πανδημία, οι online συνεδρίες μπορεί να επιλεχθούν εξίσου.

Πληροφορίες για τις συνεδρίες

Σε πρακτικό επίπεδο, το ραντεβού για την συνεδρία μέσω Skype ορίζεται όπως και κάθε άλλο ραντεβού, με την μόνη διαφορά ότι τα χρήματα κατατίθενται και το αποδεικτικό της κατάθεσης αποστέλλεται στον ειδικό πριν την συμφωνημένη μέρα και ώρα του ραντεβού. Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ενδιαφερόμενου εντός των επόμενων ημερών.

Εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων με βάση τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων του λογισμικού του Skype και φυσικά μέσα από την αμοιβαία δέσμευση θεραπευτή και θεραπευόμενου ότι κανένα μέρος της συνεδρίας δεν μπορεί να καταγραφεί χωρίς της έγγραφη άδεια του άλλου μέλους.

Κλείστε ένα ραντεβού επικοινωνόντας στα τηλέφωνα +30 21 1118 1606 ή +30 693 11 70 170 ή το email [email protected]