Συμβουλευτική

Οι σχολές γονέων είναι θεσμός πληροφόρησης, στοχασμού και ωρίμασης του γονέα, ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, αναζήτησης νέων πιο λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας, συνειδητοποίησης ότι για το κάθε πρόβλημα υπάρχουν πολλές λύσεις και ο κάθε γονέας έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει, συνάντησης, επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων.

Οι στόχοι των σχολών γονέων είναι η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας, η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί του και η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού.

Βασιζόμαστε στο μοντέλο F.I.E.P. (Federation Internationale pour l’ Education. des Parents-διεθνής ομοσπονδία για την εκπαίδευση γονέων).

Κλείστε ένα ραντεβού επικοινωνόντας στα τηλέφωνα +30 21 1118 1606 ή +30 693 11 70 170 ή το email [email protected]